Εγγραφή

Φόρμα εγγραφής
Πριν προχωρήσετε στην φόρμα εγγραφής, διαβάστε το καταστατικό του Ομίλου.
Μέλος γίνεστε εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο και είστε οικονομικά τακτοποιημένοι με την ετήσια συνδρομή σας (50 Ευρώ) καθώς και με την εγγραφή σας (10 Ευρώ).